Prestegårdsaleen 23B post@sandehistorielag.no Man. 10:00 - 13:00 (Stengt i juli)

Styret i Sande Historielag

Styret Ansvarlig for:
Leder Ingar haugerud 41021402
Nestleder Unni Onsaker Berg  
Sekretær Sissel Berg 47369440
Kasserer Jan Kveine 45606818
Styremedlem Arne Larsen 90052576
Styremedlem Arne Ødeskaug
 
Styremedlem Tore Johansen 97502608
Varamedlem Monica Lindh  
Varamedlem Ivar Johansen 93460093
Varamedlem Bjørg Rivelsrud Rånes  93005196

Ansvarlig for bildesamling:  Bjørg Rivelsrud Rånes

Tore Johansen og Arne Larsen: Ansvarlig for samlingene, telthuset og sjøbu på Mørkassel

Terje Karlsen:   Ansvarlig for fornminnegruppe.

Unni O. Berg: Ansvarlig for arkivet.

Grasrot Plakat Liggende